Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Friday 12. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Blahout Luboš - .. JJ JJ ..
Hádková Kristýna .. .. RM
Hanslianová Kamila - KB FZ KT .. .. - - -
Havlová Sofia .. RJ -
Jandová Dana SM SM SM
Kosina Jan .. KT KT - -
Král Luboš ..
Papoušek Roman SC - -
Petrnoušek Jaroslav .. PP JP - ..
Podoubský Miloň - - KL - .. - -
Šimůnková Gabriela .. - VK - -
Titěra Libor .. .. VD ZJ -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U13 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
U14 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
U16 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
C18 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
C19 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
D15 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
F19 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
Změny v rozvrzích učitelů
Behúl Libor
1 změna DĚJ V2.A U69
2 změna ČJL V2.A U69
3 změna ČJL S4.A U55
Behúlová Hana
1 změna NĚJ S1.A (A2) N52
Blahout Luboš
0 odpadá MAT S2.A zrušeno
Fišerová Zuzana
3 změna ANJ S3.A (A1) U70
3 spojeno (HA ŘD) ANJ S3.A (A2) U70
5 změna ANJ V3.A (A2) U79
Fröhlichová Diana
0 změna CHE S3.A U81
4 změna CHE 3.A U81
Jandera Petr
3 supl. (PJ PZ) BIO V5.A B85 za odpadlou
Jungmannová Jitka
3 změna ČJL V4.A (A1) U79
3 spojeno (BT PZ) ČJL V4.A (A2) U79
4 změna ČJL V4.A (A2) U79
4 spojeno (BT PZ) ČJL V4.A (A1) U79
Karásková Barbora
2 spojeno (HA ŘD) ANJ 1.A (A1) U55
3 změna ANJ V1.A (A1) A84
Koutek Petr
2 spojeno (KJ PZ) INF V7.A (A2) M37
2 změna INF V7.A (A1) M37
3 spojeno (KJ PZ) INF 3.A (A2) M37
3 změna INF 3.A (A1) M37
4 změna ANJ V6.A (A1) U59
4 spojeno (HA ŘD) ANJ V6.A (A2) U59
Král Luboš
3 supl. (PD PZ) ZEM V3.A Z82 za odpadlou
Papoušek Roman
1 změna SMA V8.A (SMA1)+ U70
2 změna SMA V8.A (SMA1)+ U70
Pícha Petr
0 změna TSP S4.A U69
2 supl. (PJ PZ) TSP S3.A U81 za odpadlou
Podoubský Miloň
6 změna BIO 1.A U55
Rýdlová Magda
3 supl. (HK PZ) BIO V2.A M35 za odpadlou
Řehořová Jiřina
2 supl. (HS PZ) ČJL V5.A U80 za odpadlou
4 změna EVH V3.A (A2) U80
5 změna EVH V3.A (A1) U80
Semrád Milan
4 spojeno (JD Absc) SPP S1.A (atJD)
5 spojeno (JD Absc) SPP S1.A (atJD)
6 spojeno (JD Absc) SPP S1.A (atJD)
Smith Christian
3 supl. (PR PZ) ANJ V6.A U59 za odpadlou
Vokušová Dana
3 supl. (TL PZ) ANJ V8.A U54 za odpadlou
3 odpadá ANJ 4.A (A1) změna hodiny
4 změna ANJ V8.A (A2) A58
5 přesun << ANJ V7.A (A2) U53 z 6. hod
6 přesun >> ANJ V7.A (A2) na 5. hod
Vrajíková Kateřina
1 změna FRJ 3.A (F1) N51
3 supl. (SG PZ) FRJ 2.A (F1) U81 za odpadlou
4 změna FRJ 4.A (F1) U69
Žitný Jan
0 přesun >> DĚJ S1.A na 2. hod
1 změna ZSV 1.A U59
2 přesun << DĚJ S1.A U79 z 0. hod
3 změna ČJL S1.A ZAS
4 supl. (TL PZ) ZSV V2.A ZAS za odpadlou
Žmolíková Martina
1 změna ANJ S2.A (A1) A84
2 změna FRJ V4.A (F1) U53
3 spojeno (VD) ANJ 4.A (A1) U69
5 změna ANJ 3.A (A2) A58
6 změna ANJ V7.A (A1) U53
Změny v rozvrzích tříd
V1.A
1 TĚV Dív odpadá (HK)
2 TĚV Dív odpadá (HK)
3 ANJ A1 A84 změna KB
V2.A
1 DĚJ U69 změna BL
2 ČJL U69 změna BL
3 BIO M35 supluje RM (HK)
4 ZSV ZAS supluje ZJ (TL)
5 MAT odpadá (BT)
V3.A
1 FYZ odpadá (TL)
2 MAT odpadá (BT)
3 ZEM Z82 supluje KL (PD)
4 EVH A2 U80 změna RJ
5 ANJ A2 U79 změna FZ
5 EVH A1 U80 změna RJ
V4.A
1 DĚJ odpadá (PJ)
2 FRJ F1 U53 změna ZM
3 ČJL A1 U79 změna JJ
3 ČJL A2 U79 spojí JJ (BT)
4 ČJL A2 U79 změna JJ
4 ČJL A1 U79 spojí JJ (BT)
V5.A
1 MAT odpadá (KJ)
2 ČJL U80 supluje RJ (HS)
3 BIO B85 supluje JP (PJ)
5 ANJ A1 odpadá (HA)
6 ANJ A2 odpadá (HA)
V6.A
1 FRJ F1 odpadá (SG)
3 ANJ U59 supluje SC (PR)
4 ANJ A1 U59 změna KT
4 ANJ A2 U59 spojí KT (HA)
5 DĚJ odpadá (PJ)
V7.A
2 INF A2 M37 spojí KT (KJ)
2 INF A1 M37 změna KT
5 ANJ A2 U53 přesun << VD z 6. hod
5 CHE odpadá (PD)
6 ANJ A1 U53 změna ZM
6 ANJ A2 přesun >> na 12.4. 5. hod
V8.A
1 SMA SMA1 U70 změna PR
2 SMA SMA1 U70 změna PR
3 ANJ U54 supluje VD (TL)
4 ANJ A2 A58 změna VD
7 SZE SZE2 odpadá (KL)
1.A
1 ZSV U59 změna ZJ
2 ANJ A1 U55 spojí KB (HA)
6 BIO U55 změna PD
2.A
3 FRJ F1 U81 supluje VK (SG)
3.A
1 FRJ F1 N51 změna VK
3 INF A2 M37 spojí KT (KJ)
3 INF A1 M37 změna KT
4 CHE U81 změna FD
5 ANJ A2 A58 změna ZM
4.A
1 SMA SMA1 U70 změna PR
2 SMA SMA1 U70 změna PR
3 ANJ A1 U69 spojí ZM (VD)
4 FRJ F1 U69 změna VK
7 SZE SZE2 odpadá (KL)
S1.A
0 DĚJ přesun >> na 12.4. 2. hod
1 NĚJ A2 N52 změna BH
1 NĚJ A1 odpadá (HS)
2 DĚJ U79 přesun << ZJ z 0. hod
2 FYZ odpadá (TL)
3 ČJL ZAS změna ZJ
4 SPP atJD spojí SM (JD)
5 SPP atJD spojí SM (JD)
6 SPP atJD spojí SM (JD)
S2.A
0 MAT odpadá (BT)
1 ANJ A1 A84 změna ZM
S3.A
0 CHE U81 změna FD
2 TSP U81 supluje PP (PJ)
3 ANJ A1 U70 změna FZ
3 ANJ A2 U70 spojí FZ (HA)
S4.A
0 TSP U69 změna PP
1 SMA SMA1 U70 změna PR
2 SMA SMA1 U70 změna PR
3 ČJL U55 změna BL
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou