Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 2. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Báča Josef - .. .. - - .. HK .. .. -
Jandová Dana SM SM - - - - - -
Skořepová Iva .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Fikarová Veronika
3 navíc ZEM V5.A (A1) M35 do úvazku
4 navíc ZEM V5.A (A1) M35 do úvazku
Fišerová Zuzana
7 přesun >> ANJ S2.A (A2) na 8. hod
8 přesun << ANJ S2.A (A2) U56 z 7. hod
Fröhlichová Diana
3 navíc CHE V5.A (A2) C19 do úvazku
4 navíc CHE V5.A (A2) C18 do úvazku
Hádková Kristýna
6 Dozor na obědě  
Jandera Petr
5 přesun << BIO 2.A U81 z 8. hod
8 přesun >> BIO 2.A na 5. hod
Král Luboš
0 přesun >> INF S1.A (A2) na 2. hod
2 přesun << INF S1.A (A2) I68 z 0. hod
Pícha Petr
2 přesun << TSP S4.A U13 z 9. hod
9 přesun >> TSP S4.A na 2. hod
Podoubský Miloň
7 přesun << CHE S2.A U56 z 9. hod
9 přesun >> CHE S2.A na 7. hod
Sejnová Lenka
7 přesun << ČJL V7.A U53 z 8. hod
8 přesun >> ČJL V7.A na 7. hod
Semrád Milan
3 spojeno (JD AJO) SPP S1.A (atJD)
4 spojeno (JD AJO) SPP S1.A (atJD)
Vokušová Dana
0 přesun >> ANJ S1.A (A1) na 2. hod
2 přesun << ANJ S1.A (A1) A58 z 0. hod
Žitný Jan
1 přesun << ČJL S1.A U14 z 2. hod
2 přesun >> ČJL S1.A na 1. hod
Žmolíková Martina
7 přesun >> ANJ S2.A (A1) na 8. hod
8 přesun << ANJ S2.A (A1) A58 z 7. hod
Změny v rozvrzích tříd
V5.A
3 ZEM A1 M35 navíc FV
3 CHE A2 C19 navíc FD
4 ZEM A1 M35 navíc FV
4 CHE A2 C18 navíc FD
V6.A
8 ZEM odpadá (BS)
V7.A
7 ČJL U53 přesun << SL z 8. hod
7 ZEM odpadá (BS)
8 ČJL přesun >> na 2.10. 7. hod
2.A
5 BIO U81 přesun << JP z 8. hod
5 ZEM odpadá (BS)
8 BIO přesun >> na 2.10. 5. hod
3.A
9 ZSV odpadá (SP)
S1.A
0 ANJ A1 přesun >> na 2.10. 2. hod
0 INF A2 přesun >> na 2.10. 2. hod
1 ČJL U14 přesun << ZJ z 2. hod
1 ZEM odpadá (BS)
2 ANJ A1 A58 přesun << VD z 0. hod
2 INF A2 I68 přesun << KL z 0. hod
2 ČJL přesun >> na 2.10. 1. hod
3 SPP atJD spojí SM (JD)
4 SPP atJD spojí SM (JD)
S2.A
7 CHE U56 přesun << PD z 9. hod
7 ANJ A1 přesun >> na 2.10. 8. hod
7 ANJ A2 přesun >> na 2.10. 8. hod
8 ANJ A1 A58 přesun << ZM z 7. hod
8 ANJ A2 U56 přesun << FZ z 7. hod
8 ZSV odpadá (SP)
9 CHE přesun >> na 2.10. 7. hod
S4.A
2 TSP U13 přesun << PP z 9. hod
2 ZEM odpadá (BS)
9 TSP přesun >> na 2.10. 2. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou