Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 31. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V8.A MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
4.A MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
S4.A MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Blahout Luboš - -
Koutek Petr - - - - - - - - .. ..
Král Luboš - .. FZ - - - HS FZ .. -
Matoušová Zuzana .. - FZ SK FZ - - - - -
Papoušek Roman - - - -
Smith Christian - - - - - - - LA LA -
Vokušová Dana - .. - - - - .. .. .. -
Žmolíková Martina - - .. .. HA - .. .. .. -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U14 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Beranová Jitka
1 změna I3C 4.A (I3C1)+
2 změna I3C 4.A (I3C1)+
Blahout Luboš
1 přesun >> MAT V3.A na 2. hod
2 přesun << MAT V3.A U24 z 1. hod
Čmejrek Jan
3 změna SPP S4.A (baCJ)+
4 změna SPP S4.A (baCJ)+
5 změna SPP S4.A (baCJ)+
10 změna SPP S4.A (baCJ)+
11 změna SPP S4.A (baCJ)+
12 změna SPP S4.A (baCJ)+
Douda Oldřich
3 odpadá SPP S4.A (lyDO)
4 odpadá SPP S4.A (lyDO)
5 odpadá SPP S4.A (lyDO)
9 odpadá SPP S4.A (lyDO)
10 odpadá SPP S4.A (lyDO)
11 odpadá SPP S4.A (lyDO)
Fišerová Zuzana
0 odpadá ANJ S4.A (A2)
2 supl. (MZ AŠ) ANJ S1.A (A1) U56 za odpadlou
2 spojeno (KL OČR) ANJ S1.A (A2) U56
4 supl. (MZ AŠ) ANJ V3.A (A2) A29 za odpadlou
7 změna ANJ S1.A (A2) U56
7 spojeno (KL OČR) ANJ S1.A (A1) U56
Fröhlichová Diana
3 navíc CHE 2.A (A1) C19 do úvazku
4 navíc CHE 2.A (A1) C18 do úvazku
8 změna SBI V8.A (SBI3)+
9 změna SBI V8.A (SBI3)+
Hanslianová Kamila
4 Dozor ve studovně  
Havlíková Pavla
3 změna SPP S4.A (cyHA)+
4 změna SPP S4.A (cyHA)+
5 změna SPP S4.A (cyHA)+
9 změna SPP S4.A (cyHA)+
10 změna SPP S4.A (cyHA)+
Havlová Sofia
4 odpadá ČJL V8.A
6 Dozor na obědě  
Hrdý Tomáš
3 změna SPP S4.A (teHR)+
4 změna SPP S4.A (teHR)+
5 změna SPP S4.A (teHR)+
10 změna SPP S4.A (teHR)+
11 změna SPP S4.A (teHR)+
Janatová Mirka
1 změna R3C 4.A (R3C1)+
2 změna R3C 4.A (R3C1)+
Jandera Petr
6 odpadá TĚV 4.A (Chl)
7 odpadá TĚV 4.A (Chl)
Krulich Roman
3 změna SPP S4.A (scKR)+
4 změna SPP S4.A (scKR)+
5 změna SPP S4.A (scKR)+
9 změna SPP S4.A (scKR)+
10 změna SPP S4.A (scKR)+
11 změna SPP S4.A (scKR)+
Krupčíková Zuzana
6 odpadá TĚV 4.A (Dív)
7 odpadá TĚV 4.A (Dív)
Letham Andrew
1 změna AKV V8.A (AKV2)+
2 změna AKV V8.A (AKV2)+
7 supl. (SC AŠ) AFKV V7.A (AFK2) A84 za odpadlou
8 supl. (SC AŠ) ANKV V7.A (ANK2) A84 za odpadlou
Maška Vladimír
3 změna SPP S4.A (atMV)+
4 změna SPP S4.A (atMV)+
5 změna SPP S4.A (atMV)+
9 změna SPP S4.A (atMV)+
10 změna SPP S4.A (atMV)+
Matěásko Michal
3 změna SPP S4.A (teMM)+
4 změna SPP S4.A (teMM)+
5 změna SPP S4.A (teMM)+
10 změna SPP S4.A (teMM)+
11 změna SPP S4.A (teMM)+
Petrnoušek Jaroslav
2 odpadá ZSV S4.A
Pícha Petr
3 změna SPP S4.A (atPP)+
4 změna SPP S4.A (atPP)+
5 změna SPP S4.A (atPP)+
9 změna SPP S1.A (atPP)+ zrušeno
10 změna SPP S1.A (atPP)+ zrušeno
11 změna SPP S1.A (atPP)+ zrušeno
Pulíček Jindřich
3 navíc FYZ 2.A (A2) F60 do úvazku
4 navíc FYZ 2.A (A2) F60 do úvazku
7 přesun << FYZ V6.A F61 z 8. hod
8 přesun >> FYZ V6.A na 7. hod
Rýdlová Magda
7 odpadá BIO S4.A
Sejnová Lenka
3 odpadá NĚJ V8.A (N1)
5 změna SDK 4.A (SDK1)+
Semrád Milan
3 změna SPP S4.A (atSM)+
4 změna SPP S4.A (atSM)+
5 změna SPP S4.A (atSM)+
9 změna SPP S4.A (atSM)+
10 změna SPP S4.A (atSM)+
11 změna SPP S4.A (atSM)+
Skořepová Iva
8 odpadá SSV 4.A (SSV3)
9 odpadá SSV 4.A (SSV3)
Smith-Svobodová Kateřina
3 supl. (MZ AŠ) ANJ 1.A (A1) A84 za odpadlou
6 odpadá ANJ V8.A (A2)
Smolka Josef
3 změna SPP S4.A (voSJ)+
4 změna SPP S4.A (voSJ)+
5 změna SPP S4.A (voSJ)+
Šimůnková Gabriela
5 přesun << AFKV V7.A (AFK2) F19 z 8. hod
8 přesun >> AFKV V7.A (AFK2) na 5. hod
Tulpová Zdeňka
3 odpadá MAT 4.A
Vrajíková Kateřina
1 přesun << NĚJ V3.A (N1) N51 z 2. hod
2 přesun >> NĚJ V3.A (N1) na 1. hod
Žitný Jan
8 odpadá ČJL S4.A
Změny v rozvrzích tříd
V1.A
1 ANJ A1 odpadá (VD)
V3.A
1 NĚJ N1 N51 přesun << VK z 2. hod
1 MAT přesun >> na 31.5. 2. hod
2 MAT U24 přesun << BT z 1. hod
2 NĚJ N1 přesun >> na 31.5. 1. hod
2 FRJ F1 odpadá (ZM)
4 ANJ A2 A29 supluje FZ (MZ)
V6.A
7 FYZ F61 přesun << PK z 8. hod
7 ANJ A2 odpadá (VD)
7 ANJ A1 odpadá (ZM)
8 FYZ přesun >> na 31.5. 7. hod
V7.A
5 AFKV AFK2 F19 přesun << SG z 8. hod
6 FRJ F1 odpadá (ZM)
7 AFKV AFK2 A84 supluje LA (SC)
8 ANKV ANK2 A84 supluje LA (SC)
8 AFKV AFK2 přesun >> na 31.5. 5. hod
V8.A
10. - 12. les., 0. - 9. les. maturitní třída
1.A
3 ANJ A1 A84 supluje SK (MZ)
2.A
3 CHE A1 C19 navíc FD
3 FYZ A2 F60 navíc PK
4 CHE A1 C18 navíc FD
4 FYZ A2 F60 navíc PK
3.A
8 ANJ A1 odpadá (VD)
8 ANJ A2 odpadá (ZM)
4.A
10. - 12. les., 0. - 9. les. maturitní třída
S1.A
2 ANJ A1 U56 supluje FZ (MZ)
2 ANJ A2 U56 spojí FZ (KL)
7 ANJ A2 U56 změna FZ
7 ANJ A1 U56 spojí FZ (KL)
9 SPP atPP odpadá (PP)
10 SPP atPP odpadá (PP)
11 SPP atPP odpadá (PP)
S2.A
8 ZEM odpadá (KL)
9 SPP atPP odpadá (PP)
10 SPP atPP odpadá (PP)
11 SPP atPP odpadá (PP)
S3.A
9 SPP atPP odpadá (PP)
10 SPP atPP odpadá (PP)
11 SPP atPP odpadá (PP)
S4.A
9 SPP atPP odpadá (PP)
10 SPP atPP odpadá (PP)
11 SPP atPP odpadá (PP)
0. - 12. les. maturitní třída
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou